สินค้าทั้งหมด

รวมสินค้าทั้งหมดแยกตามหมวดหมู่

จัดการข้อมูลทั่วไป

Card image cap
Lynda

ซอฟต์แวร์ "ลินดา" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านค้าที่ต้องการมีระบบจัดการข้อมูลสินค้า และคลังสินค้า

Card image cap
reciept

reciept ระบบออกใบเสร็จออนไลน์ ใช้งานง่าย สามารถทำใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของได้

จัดการเกี่ยวกับร้านซ่อม

Card image cap
Repair

Repair (รีแพร์) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการนำสินค้ามาซ่อม/เคลมที่ร้านแล้วผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะสินค้านั้น ๆ ได้

จัดการเกี่ยวกับเอกสาร

Card image cap
Filetopia S

Filetopia S เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเอกสารภายในองค์กร

15,000 เครดิต

จัดการเกี่ยวกับโรงเรียน

Card image cap
Profile

โปรไฟล์ (Profile) เป็นระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนโดยที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลในการบันทึกเพิ่มเติมเองได้

Card image cap
Student

Student เป็นระบบช่วยบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนที่ใช้สำหรับโรงเรียนสอนพิเศษ ซึ่งสามารถสร้างรายวิชา ลงทะเบียนเรียน ฯ

จัดการเกี่ยวกับโรงแรม

Card image cap
BED

ระบบบริหารจัดการการจองห้องพัก BED ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจองห้องพักที่ยุ่งยากและซับซ้อน

5,000 เครดิต